Cung cấp và thi công đá granito sảnh khách sạn A - HÙNG THỊNH PHÁT

Cung cấp và thi công đá granito sảnh khách sạn A

Hưng Thịnh Phát đã được chọn là nhà thầu toàn bộ phần đá ốp lát trong và ngoài công trình. Đáp ứng được sự khắt khe cao nhất của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn của dự án.

Dưới đây là một số hình ảnh đã thi công:

….